კონტრაქტორები

tmc.ge

www.tmc.ge
TMC ქმნის მაღალი დონის სისტემებსა და ტექნოლოგიურ გარემოს მომხმარებელთა და საქმიანი წრეებისათვის.
ჩვენი ვმუშაობთ შემდეგ სფეროებში:

  • ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინოვაციების დანერგვა;
  • ინფორმაციული ტექნოლოგიების გადაწყვეტილებების (პროდუქტების) დანერგვა და მართვა;
  • ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და ბიზნეს პროცესების ოპტიმიზირება და კონსალტინგი.